Click here to view this site in English.

MidJet GSM Text - SMS till och från AS/400 och NT

MidJet GSM Text är en programprodukt som ger möjlighet att sända SMS (textmeddelanden på upp till 160 tecken) mellan GSM-telefoner och IBM AS/400 och NT.

Användningsområdena är många. En detaljutvecklad modul ger ansvarig operatör möjlighet att på sin GSM-telefon se och åtgärda driftsstörningar i AS/400, NT och nätverket.

Företagsledningen  kan på ett enkelt sätt få rapporter om försäljning, budget eller avvikelser från affärssystemet.

MidJet GSM Text är lätt att installera och använda. Normalt kan första meddelandet sändas inom en timma!

Produkten är mycket konkurrenskrafigt prissatt!

MidJet GSM Text för AS/400

Produkten innehåller många funktioner:

  • SMS i båda riktningarna
  • Loggfunktion ger full historik
  • SMS kan sändas från interaktivt program, via kommando eller API
  • Kontroll av behörigheter - hög säkerhet

Driftövervakningsmodulen innehåller många bra övervakningsfunktioner:

  • Valfri meddelandekö
  • Besvara frågemeddelanden
  • Jobb- och utköer, jobb och delsystem
  • TCP/IP-nätverk

 Mycket välutvecklat stöd för installationer med flera AS/400-system.Beställ mera information
Copyright © MidJet.se